OIB:50600006661

EORI BROJ:HR50600006661
(EORI NUMBER)

MATIČNI BROJ:3208915

IBAN:HR0623600001101243687
Zagrebačka banka

SWIFT:ZABAHR2X

Remetinečka135, 10020  Zagreb,Hrvatska

(Remetinecka135,10020  Zagreb,Croatia )
t:+385 1 6539 688,

info@nasa-djeca-tiskara.hr
priprema@nasa-djeca-tiskara.hr